Analyse, der alt begynner

Nøkkelen til en bedre kundeopplevelse og økt konvertering begynner med analyse. Ved hjelp av analyse kan man finne ut hvilke deler av nettstedet sitt som presterer bra og hvilke deler som presterer mindre bra. 

Ved å benytte verktøy som Google Analytics og Hotjar kan man raskt og enkelt finne ut hvem besøkerne på nettstedet ditt er, hvordan de kom seg dit, hva de klikker på, hvordan deres bevegelsesmønster er og mye mer. 

Det er først når du har eierskap til din data at du kan begynne å forbedre nettstedet ditt. Analyse vil hjelpe deg med å utforme nye digitale strategier, forbedre brukeropplevelsen og øke dine konverteringsrater.

Normalt sett har du to ulike sett med data. Du har kvalitativ data (data innhentet via brukertester, intervjuer og direkte feedback fra kundene dine) og du har kvantitativ data (data som samles i store mengder som gir deg tall og indekser). 

Dette kan jeg med:

AUDIT


Hvor godt kjenner du egentlig din data? Ved hjelp av en komplett gjennomgang av din data fra Google Analytics kan jeg finne svakhetene dine, og gjøre de om til å bli dine styrker.

TEKNISK OPPSETT


Er oppsettet ditt korrekt satt opp? Jeg kan sette opp software som Hotjar og Google Analytics for deg, bistå dine teknikere med korrekt implementering av Tag Management software og øvrig sporing.

HYPOTESER


Vil det påvirke konverteringsraten å endre på den ene knappen eller fargekontrastene? Ved å skape gode hypoteser befestet i data vil det være større sannsynlighet for suksess. Jeg finner dine problemer og finner løsningen som skaper resultatene.

GENERELL ANALYSE


Du vet kanskje ikke hvorfor besøkerne dine ikke melder seg på nyhetsbrev, eller fullfører kjøpet sitt? Jeg kan identifisere enkeltstående problemer og friksjonselementer for å kunne gi deg feedback på hele eller deler av kundereisen på nettstedet ditt.

Analysis is the critical starting point of strategic thinking

– Kenichi Ohmae

PROSESS:

INTRODUKSJON:

Det starter med at vi blir bedre kjent og at du lærer meg de viktige faktorene rundt din virksomhet.

Noe av det viktigste for meg er at det er en god kjemi mellom oss og høy takhøyde. Lønnsom forretningsvirksomhet skapes ikke mellom bedrifter, men mellom mennesker.

Du kommer til å oppleve at jeg har den kommersielle “tenkehatten” på. Det er viktig å få grep om det store bildet, og alltid tenke kommersielt. Det er tross alt business vi driver med.

Vi definerer prosjektets omfang og legger tilrette for kortest mulig prosess for å lande prosjektet med god lønnsomhet for begge parter.

OPPPSTART:

Når vi er enige om rammer og vilkår rundt vårt samarbeid starter prosjektet som oftest med et oppstartsmøte (I de tilfeller der det er nødvendig). 

TILGANGER:

Jeg vil be deg om ulike tilganger til nødvendig software, og samtidig invitere deg inn i de systemene jeg bruker slik at kommunikasjonen mellom oss er så sømløs som mulig i prosjektet.

KOMMUNIKASJON:

Noe som er veldig viktig i vellykkede prosjekter er kommunikasjon. Jeg er av den oppfatningen av at “any news is better than no news”. Du kan derfor forvente hyppige oppdateringer fra min kant underveis. Begge parter i et prosjekt bør ha eierskap til progresjonen, og der er kommunikasjon nøkkelen

Når prosjektet går mot slutten vil vi ta en avsluttende workshop der alle funn blir presentert sammen med konkrete tiltak og videre fremdrift.