Content, det som motiverer og trigger til handling

Det holder ikke bare å ha en god strategi for content (innhold og tekst), det skal lages også. Du må vite hvem du snakker med, og hva som trigger den målgruppen til handling. 

Når du vet hvem du snakker med så må du påse at du har korrekt “tone of voice”. Du snakker kanskje på én måte via Facebook, har et annet uttrykk på Instagram, en casual blogg og et corporate nettsted?

Du skal fortelle det samme alle steder, men måten du skal fortelle det på er ulik. Mennesker agerer og responderer ulikt i ulike kanaler – Ikke glem det!

Et godt eksempel på dette er selskapet ITO Intern Transport AS som har en profesjonell fremtoning på sin nettside, mens de på Facebook har en casual og folkelig tone med sarkastiske undertoner og et snev av humor.

Dette kan jeg med:

STRATEGI


Har du oversikt over hvor, når og hvordan du publiserer content?
La dine kunder og interessenter få høre fra deg – jevnlig. Jeg hjelper deg med å sette en enkel, men allikevel effektiv og oversiktlig struktur.

CONTENT PRODUKSJON


Sliter du med skrivesperre? Det er det mange som gjør. Du kjenner din bedrift og dine produkter og tjenester best. Jeg kan bidra med å få din kunnskap ut i gode kommersielle tekster som både skaper engasjement og som konverterer.

SOSIALE MEDIER


Har du kontoer i ulike sosiale medier som bare eksisterer uten å ha aktivitet? Når man først er i et sosialt medie så forplikter det. Jeg kan hjelpe deg med å poste innhold på jevnlig basis. Innhold vi lager sammen, eller som jeg skaper på egenhånd for deg.

BLOGG


Hvor ofte publiserer du på bloggen din? Svaret er kanskje “ikke så ofte som jeg burde”. Jeg kan skrive blogginnlegg for deg basert på din strategi og din tone of voice. Dersom du ikke har en blogg kan jeg også bistå deg med dette, for eksempel i WordPress.

A great headline mixed with a lame opening is like inviting someone into your house, only to slam the door in their face as they approach

– Brian Clark

PROSESS:

INTRODUKSJON:

Det starter med at vi blir bedre kjent og at du lærer meg de viktige faktorene rundt din virksomhet.

Noe av det viktigste for meg er at det er en god kjemi mellom oss og høy takhøyde. Lønnsom forretningsvirksomhet skapes ikke mellom bedrifter, men mellom mennesker.

Du kommer til å oppleve at jeg har den kommersielle “tenkehatten” på. Det er viktig å få grep om det store bildet, og alltid tenke kommersielt. Det er tross alt business vi driver med.

Vi definerer prosjektets omfang og legger tilrette for kortest mulig prosess for å lande prosjektet med god lønnsomhet for begge parter.

OPPPSTART:

Når vi er enige om rammer og vilkår rundt vårt samarbeid starter prosjektet som oftest med et oppstartsmøte (I de tilfeller der det er nødvendig). 

TILGANGER:

Jeg vil be deg om ulike tilganger til nødvendig software, og samtidig invitere deg inn i de systemene jeg bruker slik at kommunikasjonen mellom oss er så sømløs som mulig i prosjektet.

KOMMUNIKASJON:

Noe som er veldig viktig i vellykkede prosjekter er kommunikasjon. Jeg er av den oppfatningen av at “any news is better than no news”. Du kan derfor forvente hyppige oppdateringer fra min kant underveis. Begge parter i et prosjekt bør ha eierskap til progresjonen, og der er kommunikasjon nøkkelen

Når prosjektet går mot slutten vil vi ta en avsluttende workshop der alle funn blir presentert sammen med konkrete tiltak og videre fremdrift. 

Husk at jeg kan jobbe langsiktig med deg, og skape resultater over tid.

Innhold lever “for evig” i søkemotorer, men du må allikevel publisere innhold jevnlig for å fortsatt være aktuell og rangere godt i søkemotorene.