Digital strategi, du kan ikke leve uten en...

I dag er lett å etablere seg i digitale kanaler. Utfordringen ligger ikke der, utfordringen ligger i at det i mange tilfeller ikke foreligger en god og forankret digital strategi.

Jeg har alltid ment at man må ha ekstern bistand for på legge gode strategier. Hvorfor? Fordi det er lett å falle tilbake til gamle vaner og bli veldig “brand centric”. 
Ekstern bistand bidrar til å alltid se på selskapet og selskapets strategier fra en kundes perspektiv (consumer centric).

I mitt arbeid setter jeg ALLTID kunden i fokus, men med en analytisk, kommersiell og gjennomførbar strategi.

Mye av den grunnleggende filosofien og mentaliteten i min tilnærming til å arbeide med strategi baserer seg på et mindset lært av Jason Fried som har skrevet boken “ReWork“.

Dette kan jeg med:

RESEARCH


Hvor begynner du? Det er et spørsmål det er lett å stille seg selv i et hav av ulike valg som skal tas. La meg gjøre denne jobben for deg. Det begynner med “Why”. Hvorfor deg og hvorfor ditt produkt/tjeneste?

STRATEGI


Er du synlig der du burde være synlig? Har du de partnerne og leverandørene som trengs for å lykkes på nett? Sammen kan vi påse at du når din målgruppe, gjør riktig kanalvalg og planlegger for fremtiden.

EXECUTION


Evner du å gjennomføre strategien din? Jeg kan være din støttespiller inn mot leverandører og samarbeidspartnere. Når strategien er lagt begynner arbeidet! Strukturert og systematisk prosjektledelse vil bidra til å få satt dine strategier til livs.

MÅLOPPNÅELSE


Målene er satt, evner du å jobbe for å innfri de?
Enhver god strategi burde inneholde KPI’er (Key point indicators). Ved å holde de til et minimum kan vi sammen jobbe mot måloppnåelse, og aller helst forbi. Det kalles “optimalisering”.

Strategy is figuring out what not to do

– Steve Jobs

PROSESS:

INTRODUKSJON:

Det starter med at vi blir bedre kjent og at du lærer meg de viktige faktorene rundt din virksomhet.

Noe av det viktigste for meg er at det er en god kjemi mellom oss og høy takhøyde. Lønnsom forretningsvirksomhet skapes ikke mellom bedrifter, men mellom mennesker.

Du kommer til å oppleve at jeg har den kommersielle “tenkehatten” på. Det er viktig å få grep om det store bildet, og alltid tenke kommersielt. Det er tross alt business vi driver med.

Vi definerer prosjektets omfang og legger tilrette for kortest mulig prosess for å lande prosjektet med god lønnsomhet for begge parter.

OPPPSTART:

Når vi er enige om rammer og vilkår rundt vårt samarbeid starter prosjektet som oftest med et oppstartsmøte (I de tilfeller der det er nødvendig). 

TILGANGER:

Jeg vil be deg om ulike tilganger til nødvendig software, og samtidig invitere deg inn i de systemene jeg bruker slik at kommunikasjonen mellom oss er så sømløs som mulig i prosjektet.

KOMMUNIKASJON:

Noe som er veldig viktig i vellykkede prosjekter er kommunikasjon. Jeg er av den oppfatningen av at “any news is better than no news”. Du kan derfor forvente hyppige oppdateringer fra min kant underveis. Begge parter i et prosjekt bør ha eierskap til progresjonen, og der er kommunikasjon nøkkelen

Når prosjektet går mot slutten vil vi ta en avsluttende workshop der alle funn blir presentert sammen med konkrete tiltak og videre fremdrift.