CRO, kanskje det viktigste for langsiktig vekst

CRO, eller “Conversion Rate Optimization” som det heter, er en arbeidsmåte eller metode der man benytter seg av data, analyse, feedback fra kunder og ulik type av testing for på forbedre nettstedet sitt.

Konverteringsoptimalisering (CRO) er på ingen måte en magisk pille man tar som på magisk vis skaper umiddelbar effekt.

Det er resultater man skaper gjennom langsiktig og systematisk arbeid. Sakte men sikkert vil man se en eksponensiell vekst etterhvert som optimaliseringsarbeidet pågår.

Det enkleste å forholde seg til er at man skal skape så lite friksjon som overhode mulig på nettstedet sitt. Minske friksjon og øke motivasjon.

Mine metoder og fremgangsmåter er basert på tilegnet kunnskap over de siste +12 årene, i tillegg til prinsipper tilegnet via instituttet CXL.

Dette kan jeg med:

A/B TESTING


Har du noensinne tenkt over at alt kan testes? Det kan det nemlig. Jeg kan hjelpe deg med å gjennomføre og evaluere ulike former av tester. Den eneste måten å bli bedre på er å teste, analysere og lære.

BRUKERTESTING


Har du spurt kundene dine hva de synes? De aller færreste gjør det. Optimaliseringsarbeidet burde starte med å snakke med de som kjenner deg best – kundene dine. Jeg kan gjennomføre brukertester for deg.

HYPOTESER


Vil det påvirke konverteringsraten å endre på den ene knappen eller fargekontrastene? Ved å skape gode hypoteser befestet i data vil det være større sannsynlighet for suksess. Jeg finner dine problemer og finner løsningen som skaper resultatene.

ECOMMERCE


Du har produkter eller tjenester du vil selge, men vet ikke helt hvordan? Med over 10 år med eCommerce erfaring kan jeg bistå. Alt fra struktur, produkttekster, valg av betalingsleverandører, logistikk og andre samarbeidspartnere.

Do not be embarrassed by your failures, learn from them and start again

– Richard Branson

PROSESS:

INTRODUKSJON:

Det starter med at vi blir bedre kjent og at du lærer meg de viktige faktorene rundt din virksomhet.

Noe av det viktigste for meg er at det er en god kjemi mellom oss og høy takhøyde. Lønnsom forretningsvirksomhet skapes ikke mellom bedrifter, men mellom mennesker.

Du kommer til å oppleve at jeg har den kommersielle “tenkehatten” på. Det er viktig å få grep om det store bildet, og alltid tenke kommersielt. Det er tross alt business vi driver med.

Vi definerer prosjektets omfang og legger tilrette for kortest mulig prosess for å lande prosjektet med god lønnsomhet for begge parter.

OPPPSTART:

Når vi er enige om rammer og vilkår rundt vårt samarbeid starter prosjektet som oftest med et oppstartsmøte (I de tilfeller der det er nødvendig). 

TILGANGER:

Jeg vil be deg om ulike tilganger til nødvendig software, og samtidig invitere deg inn i de systemene jeg bruker slik at kommunikasjonen mellom oss er så sømløs som mulig i prosjektet.

KOMMUNIKASJON:

Noe som er veldig viktig i vellykkede prosjekter er kommunikasjon. Jeg er av den oppfatningen av at “any news is better than no news”. Du kan derfor forvente hyppige oppdateringer fra min kant underveis. Begge parter i et prosjekt bør ha eierskap til progresjonen, og der er kommunikasjon nøkkelen

Når prosjektet går mot slutten vil vi ta en avsluttende workshop der alle funn blir presentert sammen med konkrete tiltak og videre fremdrift.