Markedsføring, uten vil du ikke få trafikk

Trafikken kommer ikke av seg selv. Du må jobbe for den, og i mange tilfeller dessverre også betale for den. Hva er egentlig markedsføring?

Markedsføring et ulike måter å få forbrukere og bedrifter til å besøke deg, utføre en spesifikk handling eller rett og slett å øke kjennskapen til deg og ditt varemerke. Du trenger ikke å ha millioner av kroner i budsjett for å jobbe effektivt med markedsføring.

Jeg bidrar til det jeg kaller “organisk markedsføring” knyttet til innhold i kanaler som for eksempel e-post og trykte medier.

E-post markedsføring har jeg jobbet med i +12 år. Mitt prefererte verktøy her er MailChimp. Jeg kan hjelpe deg med på sette opp helautomatiske løsninger som bidrar til å skape økt trafikk med personaliserte utsendelser.

Dette kan jeg med:

E-POST MARKEDSFØRING


Du tenker kanskje at e-post er en døende kanal? Tvert i mot, e-post er statistisk sett den fjerde største trafikkdriveren inn på et nettsted. Jeg kan hjelpe med strategi, rammeverk, automatisering og utsendelse.

TRYKKSAKER


Du trenger ikke trykksaker? Tro om igjen, i dagens “omnikanal” tankegang er trykksaker i form av postale DM, giveaways og øvrig print mer aktuelt enn noensinne. Jeg kan, via gode samarbeidspartnere, bidra med det kreative og komplett leveranse.

The best marketing doesn’t feel like marketing

– Tom Fishburne

PROSESS:

INTRODUKSJON:

Det starter med at vi blir bedre kjent og at du lærer meg de viktige faktorene rundt din virksomhet.

Noe av det viktigste for meg er at det er en god kjemi mellom oss og høy takhøyde. Lønnsom forretningsvirksomhet skapes ikke mellom bedrifter, men mellom mennesker.

Du kommer til å oppleve at jeg har den kommersielle “tenkehatten” på. Det er viktig å få grep om det store bildet, og alltid tenke kommersielt. Det er tross alt business vi driver med.

Vi definerer prosjektets omfang og legger tilrette for kortest mulig prosess for å lande prosjektet med god lønnsomhet for begge parter.

OPPPSTART:

Når vi er enige om rammer og vilkår rundt vårt samarbeid starter prosjektet som oftest med et oppstartsmøte (I de tilfeller der det er nødvendig). 

TILGANGER:

Jeg vil be deg om ulike tilganger til nødvendig software, og samtidig invitere deg inn i de systemene jeg bruker slik at kommunikasjonen mellom oss er så sømløs som mulig i prosjektet.

KOMMUNIKASJON:

Noe som er veldig viktig i vellykkede prosjekter er kommunikasjon. Jeg er av den oppfatningen av at “any news is better than no news”. Du kan derfor forvente hyppige oppdateringer fra min kant underveis. Begge parter i et prosjekt bør ha eierskap til progresjonen, og der er kommunikasjon nøkkelen

Når prosjektet går mot slutten vil vi ta en avsluttende workshop der alle funn blir presentert sammen med konkrete tiltak og videre fremdrift.