UX Design, det som skaper de virkelige gode kundereisene

Uten et godt UX design vil du aldri klare å konvertere dine besøkere eller skape den veksten du ønsker. UX står for “User experience” og er den opplevelsen en besøker får/har når de er på nettsiden din og navigerer seg rundt.

Man kan på mange måter si at UI (user interface) er salen, stigbøylene og tøylene. Mens UX design er følelsen du får når du får muligheten til å ri på hesten.

Når det kommer til kundereisen på nettstedet ditt så er det det absolutt viktigste du kan jobbe med. Med verktøy som for eksempel Hotjar vil man raskt finne svakheter i kundereisen sin, Hotjar er et verktøy jeg kan til fingerspissene.

Dette kan jeg med:

ANALYSE


Klikker dine besøkere på de elementene du vil de skal klikke på? Er reisen de tar den samme reisen du vil de skal ta? Dette er typiske spørsmål man må stille seg. Jeg kan analysere dataene for å finne ut av hvor det er friksjon, for friksjon finnes alltid – dessverre.

WIREFRAMES


Jo flere valg du har på nettstedet ditt, jo flere problemer vil dine besøkere ha når de forsøker å navigere seg rundt. Jeg kan lage wireframes og prototyper designet for å ha enkle og brukervennlige kundereiser. UX Design begynner her.

HYPOTESER


Bruker du farger med gode kontraster? Basert på innsikt, best practice og analyse kan jeg skape hypoteser vi sammen kan teste ut. Det trenger ikke nødvendigvis å være en A/B test, vi kan implementere sammen og evaluere i etterkant.

HEAT-, CLICK & SCROLLMAPS


Vet du hvordan besøkerne dine beveger seg rundt på nettstedet ditt? Jeg kan sette opp Hotjar og analysere brukeropplevelsen og kundereisen ved hjelp av heat-, click, og scrollmaps. Vi kan også spille inn hva kundene dine gjør for å evaluere adferd.

When UX doesn’t consider ALL users, shouldn’t it be known as “SOME User Experience” or… SUX?

– Billy Gregory

PROSESS:

INTRODUKSJON:

Det starter med at vi blir bedre kjent og at du lærer meg de viktige faktorene rundt din virksomhet.

Noe av det viktigste for meg er at det er en god kjemi mellom oss og høy takhøyde. Lønnsom forretningsvirksomhet skapes ikke mellom bedrifter, men mellom mennesker.

Du kommer til å oppleve at jeg har den kommersielle “tenkehatten” på. Det er viktig å få grep om det store bildet, og alltid tenke kommersielt. Det er tross alt business vi driver med.

Vi definerer prosjektets omfang og legger tilrette for kortest mulig prosess for å lande prosjektet med god lønnsomhet for begge parter.

OPPPSTART:

Når vi er enige om rammer og vilkår rundt vårt samarbeid starter prosjektet som oftest med et oppstartsmøte (I de tilfeller der det er nødvendig). 

TILGANGER:

Jeg vil be deg om ulike tilganger til nødvendig software, og samtidig invitere deg inn i de systemene jeg bruker slik at kommunikasjonen mellom oss er så sømløs som mulig i prosjektet.

KOMMUNIKASJON:

Noe som er veldig viktig i vellykkede prosjekter er kommunikasjon. Jeg er av den oppfatningen av at “any news is better than no news”. Du kan derfor forvente hyppige oppdateringer fra min kant underveis. Begge parter i et prosjekt bør ha eierskap til progresjonen, og der er kommunikasjon nøkkelen

Når prosjektet går mot slutten vil vi ta en avsluttende workshop der alle funn blir presentert sammen med konkrete tiltak og videre fremdrift.